تبلیغات X
روانشناس - پرسشنامه های کاملا استاندارد

پرسشنامه های کاملا استاندارد

 

برای پیدا کردن پرسشنامه مورد نظر از کلید ctrl+f (جستجو) استفاده نمایید

پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

 پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TQC)

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

مقیاس کنترل شخصی (PCS)

پرسشنامه ی ارزشیابی ویژگی های عمومی کتابهای کمک آموزشی حوزه ی مطالعات اجتماعی

پرسشنامه هوشمندسازی مدارس

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرگ (EPDS)

مقیاس افسردگی و اضطراب هاسپیتال (HADS)

مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

مقیاس رگه فراخلق صفت (TTMS) – فرم کوتاه (مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی)

پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB)

مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI)

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه خوشبختی لنتز

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

پرسشنامه رفتار، احساس و افکار ناکارآمد (واکنش های ناکارآمد)

پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان (ASQ)

پرسشنامه نگرش به حجاب

مقیاس نگرش نسبه خشونت علیه زنان

پرسشنامه (همدلی-بهر و تحلیل) کودکان

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه در کودکان)

پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم

پرسشنامه اضطراب هامیلتون (HAMA)

پرسشنامه اثرات فرآیند جهانی شدن بر توسعه ورزش

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن (از بعد اقتصادی)

پرسشنامه فرآیند جهانی شدن

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه نیازهای ERG

پرسشنامه شناسایی ارتباطات (توانایی برقراری ارتباط موثر)

پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی

پرسشنامه جو سازمانی لایل ساسمن و سام دیپ

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه)

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

پرسشنامه علائم اعتیاد (علائم هشدار دهنده برای خانواده)

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS)

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

مقیاس تاب آوری کانر – دیویدسون (CD-RISC)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی

پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

پرسشنامه سنجش جو ایمنی در محل کار

پرسشنامه احساس تنهایی UCLA

پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

پرسشنامه مهار افراطی-خصومت (O-H)

پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی

سیاه خشم نواکو (AI) (مقیاس پرخاشگری نواکو)

مقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A

پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی

پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی

پرسشنامه نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

مقیاس رضایتمندی زناشویی اسلامی

پرسشنامه وفاداری در ازدواج

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

پرسشنامه فرم کوتاه شده ساختار سازمانی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

مقیاس سنجش آمدگی سازمانی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی

مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معملان (MTEBI)

آزمون بازخود خوردن (گارنر و گارفینکل)

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (BDMCQ)

پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن

مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ-C)

پرسشنامه ناپیروی تکانشی

پرسشنامه تجارب ادراکی غیرعادی (تفکر سحرآمیز)

پرسشنامه آشفتگی شناختی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

پرسشنامه رتبه بندی بانک ها از جنبه مزیت رقابتی

پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه تعارضات سازمانی

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

پرسشنامه کیفیت مدیریت

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه

پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

پرسشنامه جاه طلبی

پرسشنامه ظاهر بینی

پرسشنامه سنجش میزان اعتماد به نفس

پرسشنامه حسادت

پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن)

پرسشنامه تعصب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه میزان صبر

پرسشنامه گرایش به اعتیاد

پرسشنامه شهروند جهانی

پرسشنامه عصبانیت

پرسشنامه میزان خجالت (اجتماعی بودن یا انزواطلبی)

پرسشنامه شما کی هستید؟

پرسشنامه ترس از ازدواج

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه بیگانگی شغلی

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر مربیان

پرسشنامه حرفه ای گرایی در سازمان

پرسشنامه کمال گرایی هیل

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه رشد حرفه ای آکفیلت و کوت

پرسشنامه خودکارآمدی شرر

پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا

پرسشنامه جایگاه سازمان درذهن مشتریان

پرسشنامه ارزیابی میزان کیفیت تدریس اساتید و معلمان

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

پرسشنامه بررسی نقش خانواده در گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد

پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

مقیاس خودآشکار سازی (قاطعیت)

مقیاس سنجش میزان بهره وری در سازمان

پرسشنامه سبک هویت (ISI-6G)

پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه

مقیاس ازدواج موفق (شاخص رضایت زناشویی)

پرسشنامه تجارت الکترونیک

مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

پرسشنامه سبک سنج مدیریت لوتانز

پرسشنامه رضایت شغلی پاول دی اسپکتور

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30)

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ

مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)

آزمون هوش گودیناف

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

 مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه مهارت های زندگی (فرم کوتاه)

پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

پرسشنامه چندبعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

پرسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی

پرسشنامه مشکلات گردشگری ورزشی

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت بدنی

پرسشنامه سوابق پزشکی ورزشی

پرسشنامه مدل فرو (عوامل موثر در وفاداری مشتریان)

پرسشنامه دعاهای بعد از نماز

پرسشنامه تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا

پرسشنامه تیپ شخصیت A و B

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI– فرم کوتاه

پرسشنامه تحلیلی استرس

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی (KNPI)

 پرسشنامه شخصیتی آیسنگ – فرم کودکان و نوجوانان

خرید , روایی و پایایی پرسشنامه , شیوه نمره گذاری پرسشنامه , دانلود رایگان پرسشنامه , آزمون ها و مقیاس های روانشناسی و مدیریت , منبع پرسشنامه , سوالات پرسشنامه